• Δευτ. - Κυρ. 9.00 - 21.00
  • Μάρκου Μποτσαρη 109 Δραπετσωνα Ν.Αττικης 18648
  • +30 6972273571

Terms

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι μέθοδοι πληρωμής που προσφέρει η Luxury rent a car, για την αποφυγή χρήση πιστωτικής κάρτας, είναι:

  1. Με μετρητά κατά την παραλαβή του ενοικιαζόμενου οχήματός σας
  2. Με απευθείας τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους λογαριασμούς της Luxury rent a car

ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Κάντε σήμερα την κράτησή σας συμπληρώνοντας την online φόρμα κράτησής μας ή καλέστε στο τμήμα κρατήσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

1. Ο μισθωτής δηλώνει ότι είναι τουλάχιστον 23 ετών και κατέχει έγκυρη άδεια οδήγησης, η οποία εκδόθηκε τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Ο μισθωτής εγγυάται και υπόσχεται ότι ο ίδιος θα είναι ο μοναδικός οδηγός του μισθωμένου οχήματος και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγήσει το εν λόγω όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή οποιωνδήποτε άλλων ουσιών που ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητά του να οδηγεί και ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους ανά πάσα στιγμή. Η χρήση του μισθωμένου οχήματος δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται για τη μεταφορά προσώπων ή αντικειμένων κατά την πληρωμή για τη μεταφορά και το όχημα δεν μπορεί να υποβιβάζεται ή να χρησιμοποιείται για ρυμούλκηση οποιουδήποτε αντικειμένου.
2. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων (A, B, C, D, MINI BUS, LUXURY, SUV), ο μισθωτής πρέπει να διαθέτει έγκυρη πιστωτική κάρτα. Ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έγκριση για να διατηρήσει το ποσό των € 700,00 έναντι των κατηγοριών Α, Β, Γ, & D και> 1.000,00-3.000,00 Ευρώ έναντι των κατηγοριών MINI BUS, LUXURY, SUV.
3. Η συμφωνηθείσα χρέωση ενοικίασης κατατίθεται κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
4. Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας καθορίζεται από το παράρτημα του εν λόγω εγγράφου. Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν η διάρκεια αυτής της συμφωνίας παρατείνεται πέραν του συμφωνημένου χρόνου ή μετά και για μια ακόμη ώρα, ο μισθωτής θα χρεωθεί για επιπλέον μίσθωση ολόκληρης της ημέρας.
5. Ο μισθωτής επιστρέφει το όχημα στον εκμισθωτή σε καλή κατάσταση χωρίς ελαττώματα και ο εκμισθωτής λαμβάνει το όχημα αφού το εξέτασε χωρίς επιφυλάξεις. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το μισθωμένο όχημα στην ίδια καλή κατάσταση με την οποία του έλαβε, μαζί με όλα τα εξαρτήματα, τον εξοπλισμό, τα ελαστικά και τα συνοδευτικά έγγραφα, στον τόπο και στον χρόνο που συμφωνήθηκαν. Καμία οικονομική επιβάρυνση δεν επιβάλλεται στον μισθωτή για πιθανή παραλαβή και επιστροφή του οχήματος στα γραφεία του εκμισθωτή. Οποιαδήποτε παράβαση της ανωτέρω σύμβασης εκ μέρους του μισθωτή έχει ως αποτέλεσμα την υποχρέωση του μισθωτή να επιστρέψει στον εκμισθωτή αποζημίωση για ζημιές που υπέστησαν πέραν του συμφωνηθέντος κανονικού μισθώματος.
6. Το κόστος μίσθωσης περιλαμβάνει την ακόλουθη ασφαλιστική κάλυψη: α) Θάνατος ή σωματική βλάβη σε τρίτους (εκτός από τον οδηγό). β) Ζημία σε τρίτους (εκτός από το όχημα ενοικίασης) εκτός εάν υπάρχει άλλη συμφωνία (CDW) μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή. γ) Το μισθωμένο όχημα είναι ασφαλισμένο έναντι πυρκαγιάς, κλοπής και τρομοκρατικών ενεργειών μέχρι το ποσό που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για το ποσό αυτό καλύπτεται ο μισθωτής και τρίτοι. Αποσκευές και οποιεσδήποτε άλλα αντικείμενα που ανήκουν στον μισθωτή, τον εξουσιοδοτημένο οδηγό ή τους επιβάτες στο μισθωμένο όχημα δεν είναι ασφαλισμένα και ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά κτλ.
7.Σε περίπτωση που ο μισθωτής προκαλέσει ατύχημα που έχει ως αποτέλεσμα ζημιά ή τραυματισμό, αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη του, καθώς και την υποχρέωση καταβολής του συνολικού κόστους επισκευής και αποκατάστασης για όλες τις ζημιές. Υποχρεούται επίσης να αποζημιώσει τον εκμισθωτή για ολόκληρη την περίοδο που το κατεστραμμένο όχημα είναι εκτός κυκλοφορίας και συνεπώς δεν μπορεί να ενοικιαστεί. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος. Υπογράφοντας αυτή τη συμφωνία, ο μισθωτής δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση της κάλυψης της ασφαλιστικής κάλυψης και των όρων. Δηλώνει επίσης ότι γνωρίζει ότι ο ίδιος δεν καλύπτεται από ασφάλιση, σε περίπτωση ατυχήματος όταν το νοικιασμένο όχημα δεν οδηγείται από αυτόν. Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί έχουν την ίδια ευθύνη μαζί με τον “μισθωτή” κατά την περίοδο ενοικίασης. Τα αντιπροσωπευτικά μερίδια αντιπροσωπεύουν ισόποση ευθύνη συνολικά με αυτά που αντιπροσωπεύονται Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του μισθωμένου οχήματος κατά την περίοδο ενοικίασης του οχήματος, ο μισθωτής υποχρεούται να καλύψει όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την απώλεια ή κλοπή του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από ενδεχόμενα έξοδα που καλύπτονται από την ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου κλπ.
8. Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τα εξής: α) Να σταθμεύει το όχημα σε ασφαλή θέση και να ενημερώνει αμέσως τον εκμισθωτή. β) Να ενημερώνει την αστυνομία. γ) Για να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τους πιθανούς μάρτυρες. δ) Να μην αναγνωρίζει τους ισχυρισμούς τρίτων.
9.Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για όλα τα πρόστιμα που προκύπτουν από παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, π.χ. παράνομη στάθμευση, διοικητικές κυρώσεις κλπ. Που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ενοικίασης. Ο μισθωτής υποχρεούται να καλύψει άμεσα όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την ενοικίαση του οχήματος, τα οποία περιλαμβάνουν τη μίσθωση, τον φόρο ενοικίασης / όλες τις άλλες υποχρεώσεις (απαλλαγή από ευθύνη, ευθύνη έναντι τρίτου, προσωπική ασφάλιση, κλοπή, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που καθορίζονται με την παρούσα συμφωνία και εγκρίνονται από το Ελληνικό Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης, ενώ ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καλύψει τυχόν έξοδα για πιθανή ζημία, καθυστερήσεις στην παράδοση του οχήματος, φθορά στο εσωτερικό του οχήματος καλύμματα) κλπ. καθώς και τα εξωτερικά, ελαστικά και ζάντες.
10. Σε περίπτωση που ο μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει την περίοδο ενοικίασης, υποχρεούται να το πράξει εγγράφως στον εκμισθωτή τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη λήξη της περιόδου ενοικίασης, ώστε να μπορεί να λάβει την απαραίτητη έγκριση. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα υποχρέωση, θα είναι υπεύθυνος για ποινές ίσες με τρεις φορές την ημερήσια ενοικίαση.
11. Η μεταφορά του οχήματος με πλοίο επιτρέπεται μετά από έγγραφη έγκριση του εκμισθωτή. Η γραπτή έγκριση από τον εκμισθωτή απαιτείται επίσης όταν ο μισθωτής επιθυμεί να πάρει το μισθωμένο όχημα εκτός Ελλάδας.
12. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα καυσίμων και υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα με την αντίστοιχη ποσότητα καυσίμου σε αυτό με εκείνο που είχε κατά την ημέρα της παράδοσης.
13. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για το φόρο ΦΠΑ 23% καθώς και για τον δημοτικό φόρο ύψους 2%.
14. Ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το μισθωμένο όχημα με ένα άλλο αντίστοιχο είδος και χωρητικότητα.
15. Ακυρώσεις: Πρέπει να ενημερώσουμε γραπτώς. Οι χρεώσεις που δεν επιστρέφονται είναι οι εξής: 1-5 ημέρες πριν την άφιξη: 100% της συνολικής κράτησης χρεώνεται. 6-10 ημέρες πριν την άφιξη: χρεώνεται το 50% της συνολικής κράτησης. 11 – 20 ημέρες πριν την άφιξη προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Πολιτική μη εμφάνισης: 100% της συνολικής κράτησης χρεώνεται. Πολιτική πρόωρης αναχώρησης: χρεώνεται το 100% της υπόλοιπης διαμονής.
16. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης από τους όρους της παρούσας συμφωνίας εκ μέρους των συμβαλλομένων, το δικαστήριο ΠΕΙΡΑΙΑ θεωρείται αρμόδια αρχή για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, οπουδήποτε ο μισθωτής μπορεί να είναι κάτοικος, επιτρέποντας μόνο στον εκμισθωτή να έχει προσφυγή σε άλλα δικαστήρια.
17. Οι όροι της παρούσας συμφωνίας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση. Οι τιμές που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση έχουν εγκριθεί από το Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και ο τιμοκατάλογος έχει εγκριθεί για την περίοδο ενοικίασης της παρούσας σύμβασης – εμφανίζεται σε εμφανές σημείο στα γραφεία του εκμισθωτή. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος – ο μισθωτής – δήλωσε ότι έχει κατανοήσει πλήρως και αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας συμφωνίας και παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα να διακόψει, να ακυρώσει ή να αμφισβητήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται σε άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, καθώς και κάθε αγωγή ή ένσταση που αφορά την εγκυρότητα της παρούσας συμφωνίας.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!